Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Việt

Loạt ghế chóp của Bảo Việt bất ngờ đổi người ngồi

Hình ảnh
Một loạt ghế chóp bu của tập đoàn Bảo Việt như chủ tịch, trưởng ban kiểm soát bất ngờ đổi người ngồi, nhân sự cấp cao biến động rất lớn. Chưa rõ lý do vì sao lại có biến cố thay đổi lớn như vậy về mặt nhân sự cấp cao của tập đoàn Bảo Việt, cũng khó dự đoán trước cổ phiếu của doanh nghiệp này sẽ lên xuống thế nào, nhưng việc các vị trí lãnh đạo cao nhất của Bảo Việt bị thay đổi là sự thật, tin tức này đã được công bố chính thức bởi vị Tổng giám đốc của tập đoàn. Hiển nhiên những tờ báo lớn đã đăng tải thông tin này mà cụ thể như bài Bảo Việt thay một loạt lãnh đạo cấp cao trên VnExpress với nội dung như sau: Chủ tịch, Phó chủ tịch và 2 thành viên Hội đồng quản trị cùng lúc được Tập đoàn Bảo Việt cho thôi nhiệm và thay thế bằng các nhân sự mới. Tập đoàn Bảo Việt trải qua nhiều lần thay đổi nhân sự cấp cao trong vòng 2 năm trở lại đây. Ảnh: Quý Đoàn Quyết định thay đổi này vừa được Tổng giám đốc Nguyễn Quang Phi thông báo và báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó